Masz pytania? Zadzwoń! (poniedziałek-piątek 8:00-16:00)

(+48) 12 283 81 27 (+48) 690 442 804

Reklamacje i zwroty

1

www.dwaniedzwiadki.pl

 Dwa Niedźwiadki - Meble i materace dla dzieci

 

 

 

Gwarancja i serwis

 

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

 

 

Reklamacje i gwarancje

 

 

Informację o reklamacji Klient zgłasza za pośrednictwem:

 

a)      poczty elektronicznej na adres reklamacje@dwaniedzwiadki.pl

 

b)      poczty tradycyjnej na adres FRANO Wojciech Gaudyn, Brzezinka ul. Sportowa 101, 32-064 Rudawa

 

c)      telefonicznie +48690442804

 

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, która stanowi wadę fizyczną rzeczy.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu (jeśli to możliwe). Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

4. W sytuacji wystąpienia wady klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać:
- wymiany towaru na nowy;
- naprawy towaru;
- obniżenia ceny;
- odstąpienia od umowy


5. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@dwaniedzwiadki.pl lub telefonicznie: +48690442804. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

 


Zmiana, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy sprzedaży

 

Informację o odstąpieniu od umowy Klient zgłasza za pośrednictwem:

 a)      poczty elektronicznej na adres sklep@dwaniedzwiadki.pl

 b)      poczty tradycyjnej na adres FRANO Wojciech Gaudyn, Brzezinka ul. Sportowa 101, 32-064 Rudawa

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinni Państwo poinformować sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesyłając je na adres FRANO Wojciech Gaudyn, Brzezinka ul. Sportowa 101, 32-064 Rudawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@dwaniedzwiadki.pl . Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku w formie mailowej na wskazany przez Państwa adres e-mail lub na adres pocztowy podany w oświadczeniu.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres FRANO Wojciech Gaudyn, Brzezinka ul. Sportowa 101, 32-064 Rudawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

 

 

Brak możliwości odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sprzedaży wysyłkowej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAKUPU

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

  (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  [DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

  Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………. .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .  Imię i nazwisko………………………………………………………….
  Adres …..…………………….……..…………………………………….
  Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
  Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

 

 


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl